Sport- en Gemeenschapscentrum De Pol    |    Bentelo

Historie

In de jaren zestig ontstond de behoefte aan betere speelvelden voor de voetbal- en handbalvereniging van Bentelo. Deze speelden destijds op velden bij cafe restaurant de Rustende jager. In het najaar van 1967 werden de eerste bijeenkomsten opgestart met afgevaardigden van de diverse sportverenigingen, parochiebestuur, school en gemeente om plannen te ontwikkelen voor een nieuw sportcomplex. Op 1 mei 1968 werd in de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Ambt-Delden besloten om grond aan te kopen van de fam. Buschers. Uit de diverse verenigingsbesturen werd op 26 juli 1972 officieel de sportstichting opgericht. Op 17 augustus van dat jaar begon bureau Oranjewoud met de aanleg van de sportvelden. Vrijwilligers begonnen met de bouw van de kleedkamers.
De voormalige huishoudschool, waar een aantal verenigingen hun huisvesting hadden gevonden, zou dienst gaan doen als gemeentehuis voor de gemeente Ambt-Delden. Hierdoor zouden de verenigingen letterlijk op straat komen te staan. De sportstichting boog zich over dit probleem. Na veel beraad werd in april 1973 het plan gelanceerd om een mini-gemeenschapscentrum met gymzaal te bouwen. Naast de financiele bijdrage van de gemeente en opbrengsten van de zomerfeesten werden er allerlei acties gehouden om een groot bedrag bijeen te brengen. Daarnaast leverden vele vrijwilligers hun bijdrage en mede hierdoor kon het complex gerealiseerd worden.

Op 31 augustus l974 werd De Pol geopend met een gymzaal, kantine, 4 kleedkamers, 2 voetbalvelden en 1 verhard handbalveld. Voetbal, handbal, volleybal, gehandicaptensport, tafeltennis, bejaardensoos, werksoos; bejaardengymnastiek, schoolgymnastiek: iedereen kon gebruik maken van De Pol. Sindsdien zijn er vele uitbreidingen geweest, zoals extra kleedkamers, 3e voetbalveld, tennisbanen, peuterspeelzaal, de gymzaal werd sportzaal en de kantine werd vergroot.

In 1990 werd de naam Sportstichting gewijzigd in Stichting De Pol. Vanwege intensief gebruik van de sportzaal door de vele verenigingen en het hoge speelniveau van de handbalvereniging werd er al vaak gezinspeeld op de uitbreiding van de sportzaal naar een sporthal. Dit heeft nog heel wat voeten in aarde gehad. Zo trok de Bentelose gemeenschap in april 2009 in grote getale met sjaals en spandoeken naar de gemeenteraadsvergadering om de wens voor een sporthal kracht bij te zetten. Het doorzettingsvermogen werd beloond; er kwam groen licht voor de verbouwing van de Pol tot sporthal.Na informatieavonden waar gebruikers konden meedenken over de indeling en opzet van het gebouw werd in mei 2010 begonnen de eeste sloopwerkzaamheden en nog geen jaar later was de verbouwing van het hernieuwde complex een feit.

In het weekend van 18 maart 2011 was de feestelijke (her)opening van de Pol met als leus ‘Bentelo komt thuis’. Een droom was werkelijkheid geworden. Dankzij het geweldige gemeenschapsgevoel en inzet van de vele vrijwilligers staat er een bijzonder fraai sport- en gemeenschapscentrum met sporthal waar Bentelo trots op is!

De Pol

Sport- en Gemeenschapscentrum De Pol in Bentelo. Onderdak voor cultuur, sport, kunst en werk.

Adresgegevens

Burg. Buyvoetsplein 76
7497 LD Bentelo

Kantine

Geopend op maandag t/m vrijdag vanaf 19:00 uur.

Contactgegevens

Tel. 0547-292402
E-mail: secretariaat@depol.info